tematyczne

Propozycje wycieczek z  galicyjskim tematem przewodnim

BIEDA GALICYJSKA
Czy rzeczywiście ludzie za czasów Galicji żyli biednie? Skąd wzięła się słynna bieda galicyjska? Wybierzmy się na wycieczkę i sprawdźmy czym zajmowali się niegdyś mieszkańcy Galicji.  Dziś nadal można spotkać wielu rzemieślników, którzy dawnymi sposobami produkują sprzęty codziennego użytku. Odwiedzimy rzemieślników działających na Pogórzu Karpackim i w Beskidzie Niskim.
Kamieniarze w Bartnem
Maziarz z Łosia
Jastrzębia (zrobimy tradycyjny chleb) - Żurowa (wizyta u bednarza) - Czermna (wizyta u garncarza) - Bobowa (izba koronki klockowej) - Bielanka (wizyta u dziegciarza) - Łosie (zagroda maziarska) - Nowica (wizyta u łyżkarza) - Bartne (zwiedzanie ekspozycji o kamieniarzach)


Skontaktuj się, aby dowiedzieć się więcej:
tel. + 48 781 355 236  e-mail: bartlomiejanusz@gmail.com
___________________________________________________________

GALICYJSKIE SMAKI
Co jedzono za czasów galicyjskich? Jakie produkty były wizytówkami Galicji? Dowiesz się i sam spróbujesz ich u samych producentów.
Browar w Żywcu

Reklama wódek z Izdebnika
Kraków (wizyta na najstarszym targowisku krakowskim - Starym Kleparzu, możliwość zakupu tradycyjnych produktów) - Izdebnik (dawna fabryka wódek arcyksięcia Rainera) - Wadowice (próbujemy papieskich kremówek) - Zator (karp po zatorsku) - Żywiec (muzeum browaru - zwiedzane połączone z degustacją) - Czorsztyn (wizyta w tradycyjnej bacówce, zakup serów) - Szczawnica (wizyta w pijalni wód mineralnych - szczawy wodorowęglanowe) - Łącko (możliwość zakupu słynnej łąckiej śliwowicy i tradycyjnych soków owocowych) - Stróże (zwiedzanie skansenu pszczelarskiego "Sądecki Bartnik", możliwość zakupu miodów, miodów pitnych i innych surowców pszczelich) - Wysowa (wizyta w pijalni wód, możliwość skosztowania wód z zawartością jodu i bromu, wizyta w "Gościnnej Chacie" degustacja łemkowskich potraw) - Wróblowice (degustacja prozioków w miejscowym kole gospodyń) - Tymbark (degustacja soków i wizyta w mleczarni, możliwość zakupów nabiału bez konserwantów)

Skontaktuj się, aby dowiedzieć się więcej:
tel. + 48 781 355 236  e-mail: bartlomiejanusz@gmail.com
___________________________________________________________

WIELKA HISTORIA MAŁYCH MIAST
Na wycieczce poznamy historię i zabytki małych miast galicyjskich, które niegdyś były istotnymi ośrodkami władzy, handlu, rzemiosła, dziś są mało liczącymi się miejscowościami, niekiedy zdegradowanymi do statusu wsi. To co pozostało z dawnych czasów to zabytkowy układ urbanistyczny z rynkiem, podcieniowymi domami, średniowieczny kościół, niekiedy pozostałości murów obronnych, zamku. Ale to co szczególne to co nie uległo zmianie to niepowtarzalnych klimat galicyjskich miasteczek.
Biecz
Władysław Szerner "Targ w miasteczku pod Krakowem" 1908r.
Lanckorona (miasteczko na wzgórzu, rynek z drewnianymi domami podcieniowymi, ruiny zamku z historią obrony przez konfederatów barskich, gotycki kościół pamiętający czasy Kazimierza Wielkiego, wszechobecne rzeźby aniołów) - Stary Sącz (miasteczko w cieniu średniowiecznego klasztoru sióstr Klarysek, rynek pokryty "kocimi łbami") - Muszyna (dawne miasto biskupie, ruiny zamku, drewniane domy z murowanymi fasadami) - Krynica (najważniejszy kurort Galicji, drewniane wille w stylu szwajcarsko-tyrolskim, Stary Dom Zdrojowy, Łazienki Mineralne i Borowinowe, pijalnia wód mineralnych) - Tylicz (dawne miasto z drewnianym kościołem i cerkwią greckokatolicką) - Bobowa (miasto koronek i chasydów, dwa gotyckie kościoły, czynna synagoga, kirkut, izba koronki klockowej) - Biecz (dawne miasto królewskie, ratusz z wieżą, gotycka kolegiata, pozostałości murów obronnych, klasztor w miejscu zamku) - Dukla (miasto pogranicza na Trakcie Węgierskim, klasztor ojców Bernardynów, rokokowy kościół farny, ratusz, ruiny synagogi) - Jaśliska (dawne miasto biskupów przemyskich, domy przysłupowe, sanktuarium maryjne) - Lesko (zamek Kmitów, synagoga, kirkut) - Mrzygłód (zespół domów małomiasteczkowych) - Pruchnik (drewniana zabudowa) - Jarosław (obronne Opactwo Benedyktynek, fara, rynek z renesansowym ratuszem i kamienicami włoskich kupców, najsłynniejsza renesansowa kamienica Orsettich, cerkiew greckokatolicka-sanktuarium maryjne, obronny klasztor Dominikanów)

Skontaktuj się, aby dowiedzieć się więcej:
tel. + 48 781 355 236  e-mail: bartlomiejanusz@gmail.com
___________________________________________________________

PO ŻELAZNYCH DROGACH
Kolej nierozerwalnie kojarzy się z czasami galicyjskimi, przecież w końcu dzięki Austriakom powstała w Galicji się nie tylko sieć linii kolejowych, ale również dworce, mosty, wiadukty, tunele podobnych do tych co na terenie całego ówczesnego mocarstwa. Dziś właśnie te obiekty są najbardziej namacalnym dowodem czasów jedności Galicji z Austro-Węgrami. Wybierzmy się wobec tego, aby poczuć czasy świetności kolei galicyjskiej

Kolejarze przed dworcem kolejowym w Dębicy
Pociąg wjeżdża na stację w Jordanowie
Dworzec kolejowy w Przemyślu
Kraków - Chabówka (skansen kolejowy, całe składy pociągów, parowozy pamiętające czasy galicyjskie) - Nowy Sącz (dworzec kolejowy, osiedle kolejowe) - Grybów (najbardziej urozmaicony technicznie odcinek linii transwersalnej - tunel, serpentyna kolejowa, wiadukt) - Sanok (dworzec kolejowy, dawne zakłady wagonów) - Zagórz (stacja węzłowa) - Łupków ("stacja na końcu świata" dworzec graniczny związany z Dobrym Wojakiem Szwejkiem, tunel graniczny pod Przełęczą Łupkowską) - Cisna-Majdan (przejażdżka Bieszczadzką Koleją Leśną - ostatnia działająca w Galicji, inscenizacja napadu) - Przemyśl (najpiękniejszy galicyjski dworzec kolejowy) - Dynów (mały skansen taboru kolei wąskotorowej, przejażdżka do Przeworska koleją wąskotorową "Ekspress Pogórzanin", po drodze najdłuższy tunel kolei wąskotorowej w Galicji) - Przeworsk - Tarnów (secesyjny dworzec kolejowy)

Skontaktuj się, aby dowiedzieć się więcej:
tel. + 48 781 355 236  e-mail: bartlomiejanusz@gmail.com
___________________________________________________________

W CIENIU KIWONÓW I KOMINÓW
Z czasów Galicji na terenie południowo-wschodniej Polski pozostało wiele zakładów przemysłowych, które w tym okresie powstały lub znacząco rozwinęły się. Podczas wycieczki odwiedzimy najważniejsze z nich i zobaczymy jak funkcjonują dzisiaj.

Szyby naftowe w okolicach Borysławia
Wieliczka (kopalnia soli kamiennej, która miała monopol na produkcję soli w Galicji, wycieczka trasą geologiczną) - Żywiec (zwiedzanie browaru połączone z degustacją) - Gorlice (skansen naftowy na Magdalenie, fabryka maszyn kopalnianych, pałace magnatów naftowych w Siarach i Zagórzanach, pierwsza uliczna lampa naftowa) - Bóbrka (najstarsza kopalnia ropy naftowej na świecie) - Krosno  - Sanok  - Przemyśl (wizyta w ludwisarni Felczyńskich, muzeum fajek i dzwonów)

Skontaktuj się, aby dowiedzieć się więcej:
tel. + 48 781 355 236  e-mail: bartlomiejanusz@gmail.com
___________________________________________________________

SZLAKIEM FRONTU WSCHODNIEGO I. WOJNY ŚWIATOWEJ
I wojna światowa nazywana wielką wojną odcisnęła wielkie piętno na Galicji, w końcu dzięki tej wojnie upadły Austro-Węgry. Przestała także istnieć Galicja. Z trudnych walk austriacko-rosyjskich pozostały unikatowe cmentarzy, forty, pozostałości okopów, koszary i szereg drobnych pamiątek po żołnierzach. Dają one wyobrażenie o wielonarodowej armii austriackiej, o bohaterstwie walk żołnierzy w tym polskich legionistów.
Bitwa gorlicka
Żołnierze austro-węgierscy
Cmentarz wojenny na Rotundzie
Kraków - Łapanów - Limanowa (cmentarz na Jabłońcu) - Marcinkowice (dwór) - Łowczówek (cmentarz legionistów) - Staszkówka (cmentarz wojenny nr 118) - Łużna (największy cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej) - Gorlice (muzeum regionalne z ekspozycją o bitwie gorlickiej) - Sękowa (cmentarz wojenny nr 80) - Przełęcz Małastowska (cmentarz wojenny) - Sanok (koszary wojskowe, pomnik Dobrego Wojaka Szwejka) - Przemyśl (Brama Sanocka Dolna, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - ekspozycja o Twierdzy Przemyśl, Fort Salis Soglio, fort San Rideau, fort Werner) - Tarnów


Skontaktuj się, aby dowiedzieć się więcej:
tel. + 48 781 355 236  e-mail: bartlomiejanusz@gmail.com
___________________________________________________________

WIELOKULTUROWA GALICJA
Galicja była mozaiką wielu kultur, narodów, grup etnograficznych, języków, religii. Zachowało się bardzo wiele zabytków, pamiątek i żywej kultury, która w niewielkim stopniu uległa zmianie od ponad stu lat.
Łemkowie 
Żydzi
Cyganie - Lowarzy

Wygiełzów (skansen Nadwiślański) - Wilamowice (miejscowość zamieszkała przez ludność pochodzenia flamandzkiego) - Bielsko-Biała (Bielski Syjon-ewangelicki kościół, szkoła, plebania, teatr, kościół Lutra w Białej) - Zawoja (skansen Górali Babiogórskich) - Zubrzyca (Orawski Park Etnograficzny) - Chochołów (drewniana zabudowa, chałupa z jednej jedli, Muzeum Powstania Chochołowskiego)  - Zakopane (chaty przy ul. Kościeliskiej, Muzeum Stylu Zakopiańskiego, Stary Kościół i cmentarz na Pęksowym Brzysku) - Jurgów (Chałupa Sołtysów) - Szlachtowa (muzeum pienińskie, dawna cerkiew) - Gołkowice (domy osadników niemieckich) - Nowy Sącz (Sądecki Park Etnograficzny z miasteczkiem galicyjskim) - Bobowa (czynna synagoga i kirkut) - Szymbark (skansen pogórzański) - Bartne (łemkowska wieś z dwoma drewnianymi cerkwiami) - Dukla (ruiny synagogi) - Zyndranowa (Muzeum Kultury Łemkowskiej) - Rymanów (synagoga i kirkut) - Sanok  (Muzeum Budownictwa Ludowego) - Przemyśl (Ukraiński Dom Narodowy) - Lwów (Katedra greckokatolicka, Katedra ormiańska, Katedra łacińska, cmentarz Łyczakowski, synagoga) - Markowa (zagroda-muzeum) - Kolbuszowa (skansen Lasowiaków i Rzeszowiaków) - Tarnów (Muzeum Etnograficzne z ekspozycją poświęconą Romom, Brama Szeklerska) - Zalipie (zagroda Felicji Curyłowej)

Skontaktuj się, aby dowiedzieć się więcej:
tel. + 48 781 355 236  e-mail: bartlomiejanusz@gmail.com
___________________________________________________________

WYPRAWA DO WÓD
Okres Galicji to czas wypoczynku w uzdrowiskach, w których oprócz leczenia tętniło życie towarzyskie, sportowe i kulturalne. Z tego okresu pozostały pijalnie, domy zdrojowe, łazienki, teatry zdrojowe, obiekty sportowe. Zapraszamy na sentymentalną podróż połączoną z aktywnym wypoczynkiem u wód.
Deptak w Iwoniczu Zdrój
Dom Zdrojowy w Krynicy
Dom nad Zdrojami w Szczawnicy
Szczawnica (Muzeum Uzdrowiska Szczawnica, Pijalnia wód, spektakl w Dworcu Pienińskim) - Żegiestów (modernistyczny dom zdrojowy, sanatorium Wiktor, wille, źródło Anna) - Krynica (pijalnia wód, Stary Dom Zdrojowy, Łazienki Mineralne i Borowinowe, wyjazd kolejką na Górę Parkową, Muzeum Nikifora) - Wysowa (pijalnia wód) - Wapienne  (zabiegi borowinowe) - Iwonicz Zdrój (drewniane wille, źródło Bełkotka, pijalnia wód) - Rymanów Zdrój (willa Opatrzność, Maria, pijalnia wód)

Skontaktuj się, aby dowiedzieć się więcej:
tel. + 48 781 355 236  e-mail: bartlomiejanusz@gmail.com
___________________________________________________________

OD DWORU PRZEZ PAŁAC DO ZAMKU
Kultura galicyjska przez długi czas ograniczała się do szlacheckich dworów, pałaców i zamków. Zapraszam na odwiedziny dawnych siedzib rycerskich, magnackich i szlacheckich.
Zamek Sapiehów w Krasiczynie
Pałac Potockich w Krzeszowicach
Zamek Lubomirskich w Nowym Wiśniczu
Kraków - Krzeszowice (pałac Potockich) - Tenczyn (ruiny zamku Tenczyńskich) - Lipowiec (ruiny zamku biskupów krakowskich) - Zator (zamek książąt zatorskich) - Łopuszna (dwór Tetmajerów) - Czorsztyn (ruiny zamku starościńskiego) - Świdnik (drewniany dwór alkierzowy) - Laskowa (drewniany dwór Michałowskich z XVII w.) - Marcinkowice - Tęgoborze - Czchów (ruiny z zamku z basztą) - Melsztyn (ruiny zamku Melsztyńskich) - Lusławice (dwór należący do Krzysztofa Pendereckiego) - Jeżów (dwór obronny) - Szymbark (dwór obronny) - Siary (pałac Długoszów) - Zagórzany (ruiny pałacu Skrzyńskich) - Odrzykoń (ruiny zamku Kamieniec) - Kopytowa - Wzdów - Sanok (zamek królewski) - Sobień (ruiny zamku Kmitów) - Olszanica - Krasiczyn (manierystyczny zamek Krasickich i Sapiehów) - Przemyśl (zamek królewski) - Bolestraszyce (dwór Michałowskich) - Zarzecze (pałac Dzieduszyckich) - Łańcut (zespół pałacowy Potockich z największą w Polsce kolekcją powozów) - Rzeszów (pałac letni i zamek Lubomirskich) - Tarnów (ruiny zamku Tarnowskich, pałac Sanguszków) - Dołęga (dwór szlachecki - muzeum) - Dębno (gotycki zamek rycerski z XVw.) - Nowy Wiśnicz (zamek Lubomirskich, dworek Jana Matejki) - Grodkowice (pałac Żeleńskich) - Niepołomice (zamek królewski)

Skontaktuj się, aby dowiedzieć się więcej:
tel. + 48 781 355 236  e-mail: bartlomiejanusz@gmail.com
___________________________________________________________